Thế giới cập nhật - 19/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 19/9 với nội dung đáng chú ý: Nga tiếp tục ghi nhận các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Mỹ điều tra khả năng khủng bố trong 3 vụ tấn công...