Thế giới cập nhật - 21/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 21/9 với nội dung đáng chú ý: Indonesia 20 người thiệt mạng vì lũ quét; Anh biến bốt điện thoại công cộng thành văn phòng.