Tin tức - Tạp chí chiều - 04/11/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 04/11/2016 với những nội dung chính sau: Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp tại miền Trung; Tình trạng mất nắp cống nguy hiểm trên quốc lộ 51