Tin tức - Tạp chí chiều - 08/02/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 08/02/2016 có một số nội dung chính: Thị trường hàng hóa TP.HCM ổn định trước và trong tết; Phong tục Tết cha của người Việt; Cả nước đón giao thừa trong không khí ấm áp...