Tin tức - Tạp chí chiều - 21/3/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 21/3/2016 gồm một số tin chính sau: Khai mực kì họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; TP.HCM đảm bảo nguồn nước sinh hoạt; Khoảng trống trong hỗ trợ người bị bệnh down...