Tin tức - Tạp chí chiều - 22/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 22/9/2016 với những nội dung chính sau: Nghịch lý rau Việt Gap lại không thể ra chợ; Nhức nhối tình trạng khai thác cát tại ĐBSCL...