Tin tức - Tạp chí chiều - 24/6/2016

  • Tin tức - Tạp chí chiều ngày 24/6/2016 với những nội dung chính sau: Kết quả trưng cầu dân ý tại Anh, phe ủng hộ rời EU giành chiến thắng; Thủ tướng Anh công bố ý định từ chức sau khi phe rời đi giành chiến thắng...