Tin tức - Tạp chí trưa - 01/11/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 01/11/2016 với những nội dung đáng chú ý: Hàng loạt nhà dân vị lún nứt vì thi công đường; Nha Trang: Làng thiếu điện nước; Tràn lan tình trạng dạy thêm bậc tiểu học.