Tin tức - Tạp chí trưa - 03/02/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 03/02/2016 có những nội dung chính: TP.HCM đẩy mạnh xây nhà cho người thu nhập thấp; Mai nở sớm, nhiều vườn không bán được tại Cần Thơ; Diễn biến dịch virus Zika tại các nước trên thế giới...