Tin tức - Tạp chí trưa - 08/02/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 08/02/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Điện lưới quốc gia đã về vùng biển đảo Tây Nam; Không khí đón Tết âm lịch ở khắp nơi trên thế giới; Tết tình nghĩa cho công nhân xa quê...