Tin tức - Tạp chí trưa - 11/5/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 11/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bắt 1 tấn heo bệnh, chết đang chờ giết mổ tại Đồng Nai; Lúng túng trong cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn, mặn; Khó ngăn chặn tình trạng tận diệt thủy sản bằng xuyệt điện...