Tin tức - Tạp chí trưa - 12/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 12/9/2016 với những nội dung chính: Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão; Nông dân mất đất sản xuất vì ô nhiễm;...