Tin tức - Tạp chí trưa - 15/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 15/9/2016 với những nội dung chính: Xét xử vụ cướp bánh mì; nhức nhối nạn phân bón giả;...