Tin tức - Tạp chí trưa - 16/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 16/9/2016 với những nội dung chính: Khánh Hòa: Khách sạn Mường Thanh vẫn tiếp tục xây dựng dù đã bị rút giấy phép; Cảnh báo mối nguy hiểm từ những con tem giấy chứa chất gây nghiện...