Tin tức - Tạp chí trưa - 17/3/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 17/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Dịch bệnh do virus Zila vẫn diễn biến phức tạp; 1.000 tỷ đồng bỏ vào Liên Kết Việt đi đâu? Pháp bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố...