Tin tức - Tạp chí trưa - 22/9/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 22/9 với nội dung đáng chú ý: Cò ngư phủ lộng hành bắt giữ người trái pháp luật; Nỗi khổ của người dân khu qui hoạch treo; IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân đội Mỹ tại Iraq.