Tin tức - Tạp chí trưa - 23/3/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 23/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cảnh báo tội phạm dùng kim tiêm cướp tài sản; Tăng cường tiết kiệm điện trong mùa khô; Nhiều nhà hát tại TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng...