Tin tức - Tạp chí trưa - 28/10/2016

  • Tin tức - Tạp chí trưa ngày 28/10/2016 với nội dung chính sau: Nhộn nhịp thị trường Halloween; Bắt giữ đối tượng phá két sắt trộm tiền...