Tin tức - Tạp chí trưa - 29/7/2016

  • Tin tức tạp chí trưa ngày 29/7/2016 với những nội dung đáng chú ý: Nỗi khổ xin học cho con; hộ khẩu có hạn chế người nhập cư vào thành phố...