Toàn cảnh 24h trưa - 09/7/2020

  • Toàn cảnh 24h trưa ngày 09/7 với nội dung chính: Hỏng thận vì dùng thuốc Nam trôi nổi; Giải pháp cho ngành hàng cá tra thời Covid;...