xuất khẩu hoa

Tháo gỡ bản quyền giống hoa

Tháo gỡ bản quyền giống hoa

VTV.vn - Một những rào cản cần phải tháo gỡ để đẩy mạnh xuất khẩu hoa, đó chính là vấn đề bản quyền giống hoa.