hội đồng kinh tế

Giữ vững định hướng xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN

Giữ vững định hướng xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN

VTV.vn - Các nước thành viên ASEAN cần quyết tâm và giữ vững định hướng để hoàn thành các mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN.