ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp nặng gánh "giấy phép con"

Doanh nghiệp nặng gánh "giấy phép con"

VTV.vn - Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi phải đối mặt với các điều kiện kinh doanh và "chạy" các "giấy phép con".