Bí quyết của phong cách: Lười biếng cũng cần chưng diện

  • Bí quyết của phong cách với tiểu phẩm: Lười biếng cũng cần chưng diện.