Bí quyết của phong cách: Sơ mi linen, mỏng mà vẫn phong cách

  • Bí quyết của phong cách với nội dung: Sơ mi linen, mỏng mà vẫn phong cách.