Bí quyết phong cách: Thêm phong cách với tông trầm thu