TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 10/7/2015

  • Chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 10/7/2015 với khách mời rapper Mr.T. Đến ăn trưa cùng nhà hàng, Mr.T đã dành tặng cho khán giả những bản rap vô cùng ấn tượng.