TV& VIDEO

Tham gia giải mã FA cùng "Bữa trưa vui vẻ"

Tham gia giải mã FA cùng "Bữa trưa vui vẻ"

18.02.2018

VTV.vn - Bạn chưa có gấu, bạn đang tìm nửa kia của cuộc đời mình? Hãy tham gia ngay Format "Giải mã FA" của nhà hàng ;Bữa trưa vui vẻ nhé!

Vì sao Bữa trưa vui vẻ cùng Trần Tùng Anh hôm nay đáng mong đợi?