TV& VIDEO

VTV True Concert 2019 – Dư âm tuyệt vời từ âm nhạc và thiên nhiên

VTV True Concert 2019 –  Dư âm tuyệt vời từ âm nhạc và thiên nhiên

19.08.2019

VTV.vn - VTV True Concert - "Thanh âm từ âm thiên nhiên" - dành trọn thời gian và không gian cho cảm xúc cùng âm nhạc