TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: “Tôi đã từng tăng và giảm 17 kg chỉ trong vòng 2 tuần”

Hôm nay ai đến: “Tôi đã từng tăng và giảm 17 kg chỉ trong vòng 2 tuần”

13.09.2018

VTV.vn - Trần Trung Kiên trở thành một chiến binh chiến đấu với tử thần từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Kiên đã vượt qua nó như thế nào?