TV& VIDEO

Hôm nay ai đến: Chàng trai khiếm thị và tài sản giàu có nhất

Hôm nay ai đến: Chàng trai khiếm thị và tài sản giàu có nhất

06.12.2018

VTV.vn - Giàu có theo bạn là gì? Với nhân vật Hôm nay ai đến ngày hôm nay sự giàu có lớn nhất không phải từ tiền tài, cũng chẳng phải danh vọng mà tới từ âm nhạc.