TV& VIDEO

Trực tiếp Điểm hẹn giao thông 15h (16/11/2018): Phải làm gì khi gặp tai nạn giao thông?

Trực tiếp Điểm hẹn giao thông 15h (16/11/2018): Phải làm gì khi gặp tai nạn giao thông?

16.11.2018

VTV.vn - Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng nếu không may điều đó xảy đến với bất cứ ai, thì ứng xử của chúng ta đều cần được hiểu biết đúng.