TV& VIDEO

Chúng ta là một gia đình: Tìm hiểu về mây tre đan truyền thống

Chúng ta là một gia đình: Tìm hiểu về mây tre đan truyền thống

16.07.2018

VTV.vn - Những sản phẩm mây tre đan từ lâu đã trở thành sản phẩm truyền thống, gắn liền với các vùng quê Việt Nam.