TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 14/3/2016

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 14/3/2016 với khách mời: Nhà báo Xuân Quang (báo Lao Động), Nhà báo Thu Trang (báo Phụ nữ TP.HCM), Nhà báo Phan Đăng (Báo CAND), cùng Bếp phó Quang Minh trò chuyện về chủ đề liên quan tới Báo chí trong thời đại công nghệ thông tin.