TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 14/7/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 14/7/2015: Cùng gặp gỡ vị khách mời diễn viên Hai Nhất - Một trong các diễn viên chuyên đóng vai phản diện được khán giả “ghét nhất” và thành công nhất.