TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 15/3/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 15/3/2015: Gặp gỡ với khách mời diễn viên Nhà Phương và nghe những chia sẻ thú vị của cô về quá trình quay bộ phim "Tuổi thanh xuân".