TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 16/01/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 16/01/2015: Ăn trưa và trò chuyện cùng ca sĩ Lương Minh Tuấn.