TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 18/5/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 18/5/2015 với hai khách mời ca sĩ Uyên Linh và Anh Thư. Đến ăn trưa cùng nhà hàng Bữa trưa vui vẻ, hai khách mời đặc biệt hôm nay đã mang lại những giây phút thăng hoa cho khán giả.