TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 20/7/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 20/7/2015 với sự tham gia của Trần Lê Quang Tiến - Thần đồng Violin đoạt giải Mozart năm 2014 và Nguyễn Công Thành - HCV Vật Lý Quốc Tế năm 2015.