TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ - 25/7/2015

  • Bữa trưa vui vẻ ngày 25/7/2015 với khách mời DJ Tít. Đến "ăn trưa" cùng khán giả của nhà hàng, DJ Tít đã khuấy động không khí bữa trưa bằng những bản phối vô cùng ấn tượng.