TV& VIDEO

Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 - 23/11/2014

  • Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 ngày 23/11/2014: Các thí sinh được hoàn thiện các tiết mục tài năng trong tiết học cuối cùng với các huấn luyện viên.