Sáng Phương Nam - 06/9/2019

  • Sáng Phương Nam - 06/9/2019 với nội dung: ĐBSCL chỉ còn hơn mực nước biển 0,8M; Gió to giật sập lan can đè người đi đường tại Trung Quốc...