Sáng Phương Nam - 10/8/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 10/8 với nội dung chính: Thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay và xe khách; Cảnh báo nhập cảnh trái phép;...