Sáng Phương Nam - 14/01/2020

  • Sáng Phương Nam - 14/01/2020 với những nội dung đáng chú ý: Nhóm đối tượng Đồng Tâm đã chuẩn bị kế hoạch để gây rối; Khánh Hòa: Cuộc sống đảo lộn vì trạm thu phí...