Sáng Phương Nam - 14/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 14/6 với nội dung đáng chú ý: Ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán không dùng tiền mặt; Indonesia đá bóng lửa trong dịp lễ Eid Al-Fitr;...