Sáng Phương Nam - 18/01/2021

  • Sáng Phương Nam - 18/01/2021 với nội dung: Phát hiện virus Sars - Cov - 2 trong kem; Khổ sở vì cuối năm vẫn còn thi công...