Sáng Phương Nam - 19/7/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 19/7 với nội dung đáng chú ý: Thời trang hè giảm giá đến 50%; Vĩnh Long hàng trăm hộ dân không có lối đi;...