Sáng Phương Nam - 20/4/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 20/4 với nội dung đáng chú ý: Đi chợ với 88 ngàn đồng; Bình nước miễn phí - Tình người mùa nắng nóng;...