Sáng Phương Nam - 22/5/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 22/5/2019 với nội dung chính: Cá chết trên sông La Ngà đã lên đến 1 ngàn tấn; Không nên mang các sản phẩm từ thịt heo sang Hàn Quốc;...