Sáng Phương Nam - 23/4/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 23/4 với nội dung đáng chú ý: Sức mua các mặt hàng giải nhiệt tăng cao; Chi trả bồi thường cho các hộ dân dự án hồ sông Lũy;...