Sáng Phương Nam - 25/6/2019

  • Sáng Phương Nam - 25/6/2019 với nội dung: Hôm nay kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chính thức diễn ra; Thủ tướng yêu cầu xác minh vụ Asanzo có dấu hiệu lừa dối khách hàng...